Výstavba golfových hřišť

Hrubý shaping - hrubé terénní úpravy, které jsou základem budoucího designu golfového hřiště.  

Drenážní systémy - důležitým faktorem pro budoucí kvalitní golfové hřiště je důsledné odvodnění hracích ploch. 

Závlahové systémy - provádíme kompletní řešení automatických závlahových systémů Rain bird.  

Substráty - provedeme optimální výběr dostupných materiálů pro greeny a odpaliště a jejich rozprostření.  

Jemný shaping - finální úprava, modelace povrchů před osetím.  

Výsadba stromů a keřů - nedílnou součástí designu golfového hřiště jsou stromy a keře, jejich rozmístění v prostoru jako nezbytné kulisy golfové hry i jako orientačních bodů hřiště.  

Zatravnění - k osetí všech hracích i přilehlých ploch golfového hřiště používáme vybrané druhy travních směsí.  

Grow in - fáze od osetí do započetí hry na golfovém hřišti. Výživa, závlaha, sekání a ostatní pěstební činnosti.

Realizace zahrad a parků

Vytvoříme projekt a vizualizaci vaší zahrady.

Provedeme nezbytné terénní úpravy.

Dodáme vhodné pěstební substráty a doporučíme rostlinný materiál, stromy a keře.

Instalujeme automatické závlahové systémy.

Zakládáme travní plochy, včetně výsavby soukromých greenů nebo menších vodních ploch.

Dodáme dekorativní kameny a štěrky.

Ostatní služby

Výběr lokalit - pro golfová hřiště posoudíme vhodnost pozemků pro záměr vybudování golfového areálu.
Realitní činnost - prodáme váš pozemek vhodný pro golf. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou investorů z oboru.

Spolupráce při projektu - již při projektu vám doporučíme vhodného architekta a ověřené, kvalitní subdodavatele.   

Kalkulace a optimalizace nákladů - každý projekt je jiný. Doporučíme vám takové řešení, aby váš projekt dosáhl optimálního poměru ceny a kvality.

Stavební dozor - zajišťujeme vedení místních stavebních firem při vlastní realizaci golfového hřiště.