Golf Garden Service s.r.o.

Výstavba golfových hřišť

Hrubý shaping

Hrubé terénní úpravy, které jsou základem budoucího designu golfového hřiště

Drenážní systémy

Důležitým faktorem pro kvalitní golfové hřiště je důsledné odvodnění hracích ploch

Závlahové systémy

Provádíme kompletní řešení automatických závlahových systémů.

Jemný shaping

Finální úprava, modelace povrchů před osetím

Substráty

Provedeme optimální výběr dostupných materiálů pro greeny a odpaliště a jejich rozprostření

Výsadba stromů

Rozmístění stromů a keřů v prostoru jako nezbytné kulisy golfové hry i jako orientační body hřiště

Zatravnění

K osetí všech hracích i přilehlých ploch golfového hřiště používáme vybrané druhy travních směsí

Grow in

Fáze od osetí do započetí hry na golfovém hřišti. Výživa, závlaha, sekání a ostatní pěstební činnosti

Zahrady, parky a sportoviště

Projekt a vizualizace

Vytvoříme kompletní projekt a vizualizaci vaší zahrady podle vašich představ

Sportovní a rekreační trávníky

Zakládáme travní plochy včetně soukromých greenů

Výstavba jezer a rybníků

Se zkušenostmi z mnoha golfových projektů vytvoříme vodní plochu dle vašeho přání

Koupací i okrasná jezírka

Od návrhu po realizaci vytvoříme ve vaší zahradě místo k relaxaci

Terénní úpravy

Provedeme nezbytné hrubé i jemné terénní úpravy včetně modelace povrchů

Stromy a keře

Doporučíme rostlinný materiál, stromy a keře a zasadíme je do vaší zahrady

Substrát

Vybereme a dodáme vhodné pěstební substráty přesně pro vaši zahradu

Dekorace

Dodáme dekorativní kameny a štěrky, které dodají vaší zahradě kouzlo

Ostatní služby

Výběr lokalit

Pro golfová hřiště posoudíme vhodnost pozemků pro záměr vybudování golfového areálu

Realitní činnost

Prodáme váš pozemek vhodný pro golfové hřiště. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou investorů z oboru

Spolupráce pří projektu

Již při projektu vám doporučíme vhodného architekta a ověřené, kvalitní subdodavatele

Kalkulace nákladů

Doporučíme vám takové řešení, aby váš projekt dosáhl optimálního poměru ceny a kvality

Stavební dozor

Zajišťujeme vedení místních stavebních firem při vlastní realizaci golfového hřiště

Hydroosevy

Hydroosevy používáme na stabilizaci prudkých svahů, stěn bunkerů, natvarovaných prvků v zahradách a k výsevu speciálních lučních směsí